AdVicus

AdVicus betekent ‘voor wijk of dorp’ en wij houden ons bezig met projectontwikkeling. Dit kan zijn voor eigen rekening & risico of voor derden.